Klachten

Wij doen ons uiterste best onze producten en diensten goed af te leveren. Mocht u toch een klacht hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@brommerscooteronderdelen.nl of bellen naar 06-144 78 596.
Wij verzoeken u de klachten binnen bekwame tijd – nadat u op de hoogte bent geraakt van het probleem – volledig en duidelijk omschreven in te dienen bij ons. De klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Het is daarnaast voor consumenten in de Europese Unie ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Uw account en archiveren overeenkomst

Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, wordt deze opgeslagen in ons digitale systeem. U kunt uw bestellingen (ook uw oude bestellingen) raadplegen door een account aan te maken op de website.

Talen

De overeenkomsten kunnen worden gesloten in het Nederlands, Engels, Spaans, Frans en Duits. U kunt de taal bovenaan de website (header) wijzigen.

Gedragscodes

Op onze diensten en leveringen (overeenkomsten) zijn geen gedragscodes van toepassing.