Garantie

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een product aan de overeenkomst moet beantwoorden en dus in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Voor het goed functioneren en de optimale levensduur van onze artikelen is het van belang om de onderdelen met kennis van zaken op de juiste manier te monteren, of te laten monteren. Naast de wettelijke garantie geldt voor bepaalde artikelen de fabrieksgarantie. Een fabrieksgarantie is een extra garantie die wordt gegeven door de fabrikant. Indien dit het geval is, vindt u dit terug in de documentatie bij het product.

Bijzondere garantievoorwaarden

Producten die wij leveren zijn goedgekeurd en bestemd ter vervanging van originele onderdelen. Producten die niet bestemd zijn voor vervanging van originele onderdelen (bijvoorbeeld snelheidsbevorderende en race-onderdelen) zijn uitdrukkelijk niet voor gebruik op de openbare weg bestemd. Mochten deze producten door u toch op de openbare weg of voor andere doeleinden worden gebruikt dan is dit geheel voor eigen risico. Zo kan het tot gevolg hebben dat uw typegoedkeuring niet langer geldig is, u een boete krijgt of dat u geen aanspraak kan maken op uw verzekering bij ongevallen of andere schade. Daarnaast bent u te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk bij snelheidsovertredingen, verkregen WOK-meldingen of andere sancties.

Product defect

Beantwoordt het product niet aan de overeenkomst (heeft het een gebrek)? Dan heeft u in principe recht op kosteloos herstel of vervanging. Mocht dit gebeuren dan stellen wij het op prijs dat u zo spoedig mogelijk contact met ons opneemt via info@brommerscooteronderdelen.nl, met daarbij foto’s van het product en het gebrek.